Skip to content

Geografisk rörlighet och social mobilitet hänger ihop

Varför är det krångligare att frakta en människa runt världen än en flygel? Varför får nordkorenaska kvinnor inte cykla? Hur kunde det ta hundra år att få bygga Öresundsbron?

Kontrollerande myndigheter, auktoritära stater och välmenande miljövänner försöker ständigt reglera och förbjuda allt från cyklar till lågprisflyg. Synliga och osynliga murar har byggts kring flyktingar, solresenärer, tågluffare och affärsmän.

Den här boken beskriver värdet av rörlighet och sambandet mellan fysisk och social mobilitet, men framför allt det motstånd människans fria rörlighet har mött.

Hittills har debatten om rörlighetsfrågor förts på förbudsivrarnas planhalva. Den här boken har istället ett positivt budskap: att mobilitet inte är ett nödvändigt ont, utan en viktig del av det öppna samhället.

Trevlig resa!

Mobilitetsmanifestet

 1. Fri rörlighet i tid och rum är en förutsättning för frihet.
  Rörlighet ger människor möjligheten att lämna en given miljö. Det kan handla om ofria miljöer, som auktoritära politiska system, destruktiva familjer, religiös fundamentalism eller bara ett tråkigt sammanhang.


 2. Fri rörlighet är en förutsättning för demokrati.
  Fri rörlighet inom och mellan länder är en mänsklig rättighet. Att kunna röra sig fritt är en förutsättning flr att kunna genomföra möten och därmed indirekt en förutsättning för yttrandefriheten och demokratin


 3. Fri rörlighet är en förutsättning för mångfald.
  Rörligheten river gränser och skapar möten mellan människor och kulturer. Mänskligt liv utvecklas genom fler möten.


 4.  Fri rörlighet är en förutsättning för äganderätt.
  För att kunna göra affärer med den du vill, och inte bara personerna i din närmiljö, krävs fri rörlighet. Vissa avtal kan slutas på distans men för full fysisk äganderätt, t ex möjlighet att disponera fast egendom, krävs full rörelsefrihet.


 5. Fri rörlighet är en förutsättning för marknadsekonomi.
  Avtalsfrihet och andra grundpelare i marknadsekonomin kräver fri rörlighet för varor och tjänster och därmed också för människor.