Skip to content

Mobilitetsmanifestet 2018

Världen är mera internationaliserad än någonsin tidigare. I dag är det möjligt för stora grupper att se andra länder och trakter än där man är född. Vi reser för att göra affärer, för att få tillgång till sjukvård eller helt enkelt för att upptäcka andra delar av världen.

Vi flyttar inom eller utom landet under en period av livet, för att senare kanske komma tillbaka med nya erfarenheter och vänner. Till Sverige kommer turister från Kina, Ryssland, östra Tyskland och andra länder och områden där människor tidigare saknade ekonomiska resurser eller till och med var direkt förbjudna att resa utomlands.

Men ökad mobilitet har alltid väckt motstånd. Förr kritiserades järnvägar för hälsorisker med snabbt resande. Diktaturer har regelmässigt begränsat sina medborgares resor. Tillsammans har makthavares kontrollbehov, främlingsrädsla och en dos klassförakt skapat argument mot resande, framför allt när resande tillgängliggjorts för nya grupper. Också i dag finns kritik mot mobilitet och resande.

Det kan heta att turism är destruktivt och utnyttjar fattiga länder, att flygresor bör beskattas eller att vissa transportslag helt enkelt bör försvinna helt. Samtidigt går den tekniska utvecklingen mot mer miljövänligt resande snabbt. Mer energieffektiva flygplan och till och med koldioxidneutrala flygbränslen är inte längre en science fiction-berättelse, utan den utvecklingen pågår just nu.

År 2010 skrev vi tre en bok om motståndet mot mobilitet, och hur vi såg på frågor om framtidens resande. I dag är frågan fortfarande mer aktuell än någonsin, så vi har valt att lägga ut boken för fri läsning och nedladdning.

Läs den! Den är utmärkt som reselektyr.

Hälsningar,
Maria Rankka, Fredrik Torehammar och Anders Ydstedt